comlogo_ver1_(1).png
Projekt „Roots in Music, Growth for a Future Together” (Korzenie w muzyce, rozwój dla wspólnej przyszłości) poświęcony jest muzyce. Dzięki niemu nasi uczniowie zapoznają się z tradycyjnymi pieśniami narodowymi, piosenkami ludowymi, rymowankami. Pracując nad tekstem, nauczą się najważniejszych słów w ojczystych językach partnerów, zilustrują piosenki za pomocą komputerowych programów do rysowania, zbiorą materiały o pochodzeniu i historii piosenek, utworzą ich adaptację sceniczną, video clip. Spróbują swoich sił w twórczości literackiej. Zajmując się efektami specjalnymi, dzieci przeprowadzą serię prostych doświadczeń z dźwiękiem. Stworzą też swój własny utwór muzyczny. Poznają życie i twórczość najsłynniejszych kompozytorów pochodzących z krajów partnerskich. Produktami końcowymi projektu będą: strona internetowa projektu, książka z opowiadaniami stworzonymi przez dzieci, książka ze słowami 5 narodowych piosenek w wersji oryginalnej oraz angielskiej z płytką CD/DVD, przewodnik turystyczny napisany przez uczniów w trakcie spotkania we Włoszech, koncert finałowy, quiz on line sprawdzający zdobytą wiedzę, gry flash. Projekt nasz stwarza możliwość integracji muzyki z innymi dziedzinami życia, przedmiotami szkolnymi, różnymi rodzajami aktywności, daje nauczycielowi możliwość wychowania przez sztukę, rozwoju wszechstronnych zainteresowań uczniów, rozszerzania ich horyzontów, ich możliwości poznawania i twórczego przekształcania świata. Projekt promować będzie twórcze wykorzystanie nowoczesnych technologii. Nauczyciele będą doskonalić efektywne wykorzystanie zdobyczy techniki w procesie kształcenia. Uczniowie będą uczestniczyć w tworzeniu cyfrowych zasobów edukacyjnych oraz rozwijać swoje zdolności językowe poprzez wykonywanie zadań projektowych oraz kontaktowanie się z rówieśnikami z innych krajów. Głównymi formami kontaktu będą: wideokonferencje, chat, forum i emaile.

Hymn projektu

Galeria projektu

Nasza strona na Facebooku

Trailer projektu

Get Adobe Flash player