Najaktywniejsza Klasa Projektu – regulamin konkursu
Klasy będą oceniane począwszy od lutego do czerwca przez komisję w składzie: Dyrektor Szkoły - Janusz Zieliński, Zofia Ożlańska i Barbara Głuszcz.
Ocenianiu podlegać będą:
1. Promocja projektu (np. artykuły w gazetkach, gabloty/wystawki na korytarzach, elementy dekoracji klasy, prezentacje przygotowane dla rodziców, konkursy klasowe lub międzyklasowe zorganizowane przez klasę, itp.) (1-5 punktów za każde wykonane działanie - przyznaje komisja konkursowa).
2. Udział w akcjach ogólnoszkolnych:
a) Konkurs „Niezwykły instrument muzyczny” : 1 punkt za każdy instrument, dodatkowo 10 punktów za 1 miejsce, 8 punktów za drugie, 6 za trzecie i 4 za czwarte w dwóch kategoriach wiekowych, przeprowadzonym w „PIERWSZYM DNIU WIOSNY”
b) Konkurs wiedzowy (dwie kategorie wiekowe) na temat projektu przeprowadzony w „PIERWSZYM DNIU WIOSNY”; wszystkie materiały (quizy, prezentacje, informacje) znajdują się na stronach projektu: 1) http://rootsinmusic.wikispaces.com/ 2) http://rootsinmusic.jimdo.com/
Za przeprowadzenie eliminacji klasowych 5 punktów, za zwycięstwo 10 punktów (za miejsca 1-3).
c) Konkurs na plakat promujący projekt zorganizowany w Pierwszy Dzień Wiosny: 1 punkt za każdy plakat, dodatkowo 10 punktów za wyróżnione plakaty
d) Konkurs na najciekawsze zdjęcia Zambrowa: luty – „Zambrów w zimowej szacie”, kwiecień – „Wiosna w Zambrowie” ( 3 punkty za udział klasy, 5 punktów za wyróżnione zdjęcie w dwóch kategoriach wiekowych).
e) Inne działania ogłoszone w okresie od lutego do czerwca, punkty ustalane będą przez komisję konkursową
3. Inicjatywy własne klas (1-5 punktów za każde wykonane działanie – przyznaje komisja konkursowa)
4. Aktywność na stronach projektu: http://rootsinmusic.jimdo.com/ http://rootsinmusic.wikispaces.com/ (rozwiązywanie quizów, komentowanie zaprezentowanych materiałów, wpisy w księdze gości i inne zadania ogłaszane na stronach (wszystko musi być potwierdzone wpisem w języku angielskim (kl. IV-VI) lub polskim (klasy I-III) z nazwą klasy i miasta.
Wszystkie klasy proszone są o prowadzenie karty oceny zaangażowania klasy w działania projektowe, w której odnotowane zostaną poszczególne zadania. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu na apelu podsumowującym osiągnięcia uczniów.

0017szkola(gify.city24h).gif0016szkola(gify.city24h).gif
0016szkola(gify.city24h).gif0016szkola(gify.city24h).gif0016szkola(gify.city24h).gif