Obraz1X.jpg

W tym miejscu możecie zapoznać się z podstawowymi zwrotami w językach krajów partnerskich naszego projektu.

THE_BASIC_VOCABULARY.jpg